Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Beertema inzake inzake het bericht ‘Vanaf 1 januari wordt op

Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat vanaf 1 januari 2020 op de Universiteit Twente alleen Engels wordt gesproken.