Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Futselaar inzake het bericht dat vanaf 1 januari op de Unive

Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen over de beslissing van de Universiteit Twente om per 1 januari 2020 Engels als voertaal te gebruiken.

Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Futselaar inzake het bericht dat vanaf 1 januari op de Unive (PDF | 3 pagina's | 227 kB)