Antwoorden Kamervragen over het bericht dat studies niet zijn toegerust op hoogbegaafd talent

Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Studies niet toegerust op hoogbegaafd talent'.