Antwoorden Kamervragen over het bericht dat universiteiten met surveillance-software studenten thuis in de gaten houden

Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Hoe gaan we toetsen (en mag Big Brother ook meekijken?)' over surveillance-software die studenten in de gaten houdt.