Beantwoording vragen schriftelijk overleg over beleidsdoorlichting artikel 11 Studiefinanciering

Minister Van Engelshoven benatwoordt de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer uit het schriftelijk overleg over de beleidsdoorlichting van artikel 11 Studiefinanciering.

Beantwoording vragen schriftelijk overleg over beleidsdoorlichting artikel 11 Studiefinanciering (PDF | 31 pagina's | 883 kB)