Sturing en beleid voor evenredige vertegenwoordiging v/m in de (semi-)publieke top

De rapportage bevat een advies over maatregelen voor een meer gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de (sub-) top van de semi-publieke en publieke sector.

Sturing en beleid voor evenredige vertegenwoordiging v/m in de (semi-)publieke top (PDF | 99 pagina's | 1,4 MB)