Antwoord op schriftelijke vragen over toelating tot excellentieprogramma's in het hoger onderwijs

Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen over kansen(on)gelijkheid bij de toelating tot excellentieprogramma's in het hoger onderwijs.