Antwoord op schriftelijke vragen over toelating tot excellentieprogramma's in het hoger onderwijs

Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen over kansen(on)gelijkheid bij de toelating tot excellentieprogramma's in het hoger onderwijs.

Antwoord op schriftelijke vragen over toelating tot excellentieprogramma's in het hoger onderwijs ( PDF | 3 pagina's | 200 kB )