Rapportage leerplichtwet G-gemeenten, schooljaar 2019-2020, Definitieve eindstand

De rapportage bevat de cijfers van het schoolverzuim per gemeente in het schooljaar 2019-2020.

Rapportage leerplichtwet G-gemeenten, schooljaar 2019-2020, Definitieve eindstand (PDF | 27 pagina's | 3.3 MB)