Antwoorden vragen over Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen over haar Kamerbrief van 14 december 2020 over de reactie op de Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019. Zij kreeg deze vragen van de vaste commissie voor van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer.

Antwoorden vragen over Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019 (PDF | 17 pagina's | 482 kB)