Aanbiedingsbrief afschrift brief TK over de Monitor Beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2020-2021, bsa, tussenrapportage Ad-monitor

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Eerste Kamer een afschrift van de brief aan de Tweede Kamer over de monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2020-2021 met bijlagen.

Aanbiedingsbrief afschrift brief TK over de Monitor Beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2020-2021, bsa, tussenrapportage Ad-monitor ( PDF | 1 pagina | 207 kB )