Afschrift Brief validatie groepsgrootteberekening 2020


De brief bevat een validatie (beoordeling) van de steekproef die Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft uitgevoerd over de groepsgrootte en de leerling-leraarratio (llr) in  het basisonderwijs in 2020.

Afschrift Brief validatie groepsgrootteberekening 2020 (PDF | 2 pagina's | 339 kB)