Conceptregeling verlenging en wijziging subsidieregeling Lerarenbeurs

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 2022 tot wijziging van de Subsidieregeling lerarenbeurs.

Conceptregeling verlenging en wijziging subsidieregeling Lerarenbeurs (PDF | 6 pagina's | 295 kB)

De regeling gaat onder andere over:

  • verlenging van de subsidieregeling;
  • het vaststellen van een subsidieplafond voor het studiejaar 2022-2023;
  • wijziging van het aanvraagtijdvak;
  • een wijziging van subsidiepercentages.