Hoofdlijnenbrief herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer een hoofdlijnenbrief over de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs en de tegemoetkoming voor studenten die geen basisbeurs hebben ontvangen. Een beslisnota stuurt hij mee met de Kamerbrief.

Hoofdlijnenbrief herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten (PDF | 20 pagina's | 625 kB)