Aanbiedingsbrief beantwoording feitelijke vragen Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op feitelijke vragen over de hoofdlijnenbrief herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten. De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

Aanbiedingsbrief beantwoording feitelijke vragen Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten (PDF | 1 pagina | 207 kB)