Nader rapport wetsvoorstel educatieve module

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere wijzigingen op het gebied van de lerarenopleidingen. Het nader rapport bevat het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

Nader rapport wetsvoorstel educatieve module (PDF | 10 pagina's | 279 kB)