Huisvesting bewegingsonderwijs in het primair onderwijs

Perspectief van gemeenteambtenaren op de wettelijke verplichting vanaf schooljaar 2023-2024 dat scholen in het primair onderwijs geacht worden ten minste twee lesuren per week bewegingsonderwijs aan hun leerlingen te geven. 

Huisvesting bewegingsonderwijs in het primair onderwijs (PDF | 4 pagina's | 135 kB)