Kamerbrief Instelling Adviescollege landelijke publieke omroep

Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over de instelling van een adviescollege voor de landelijke publieke omroep. Het adviescollege zal adviseren over toelatingscriteria en verantwoordingscriteria voor de landelijke publieke omroep. Daarnaast zal het een voorstel doen voor een nieuwe systematiek voor de beoordeling van (toekomstige) landelijke omroepen.