Adviescollege Publieke Omroep

Het Adviescollege Publieke Omroep is op 12 september 2022 ingesteld om te adviseren over toelatings- en verantwoordingscriteria voor de landelijke publieke omroep. 

Het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ benadrukt het belang van de versterking van de democratische rechtsorde en de rol van media daarin. Idee is om te zoeken naar nieuwe toelatings- en verantwoordingscriteria om de maatschappelijke worteling en kwaliteit van omroepen beter te borgen. In opdracht van staatssecretaris van Cultuur en Media Gunay Uslu gaf het Adviescollege Publieke Omroep daaraan uitvoering.

Op 25 september 2023 overhandigde Pieter van Geel, voorzitter het adviescollege, het rapport Eenheid in veelzijdigheid aan staatssecretaris Uslu.

In aanloop naar het uiteindelijke rapport, stuurde het adviescollege verstuurde op 15 december 2022 een kadernotitie aan staatssecretaris Uslu.  

De staatssecretaris stuurde de kadernotitie op 20 december 2022 aan de Tweede Kamer.

Leden Adviescollege Publieke Omroep

Vergroot afbeelding Enaam Ahmed Ali
Enaam Ahmed Ali

Enaam Ahmed Ali

Enaam Ahmed Ali is ontwikkelingseconoom, ondernemer en activiste. Op dit moment werkt zij als businessmanager bij de Rabobank. Zij heeft een trackrecord in innovatie & governance. Daarnaast is zij Vrouwenvertegenwoordiger naar de VN voor Nederland in 2022. Enaam Ahmed Ali zet zich in voor intersectionele gendergelijkheid met haar functie als bestuurslid van VN Vrouwen en Vrouwenmars Nederland, evenals diversiteit en inclusiviteit.

Vergroot afbeelding Yoeri Albrecht
Yoeri Albrecht

Yoeri Albrecht

Yoeri Albrecht is journalist, opinieleider, media- en theatermaker en bestuurder. Als artistiek directeur van De Balie in Amsterdam gebruikt hij de kunsten om het publieke debat te voeren en vraagt hij met zijn dagelijkse programmering aandacht van publiek, pers en politiek voor schoonheid en inzicht, voor de niet-vertelde verhalen en de ongehoorde stemmen. Hij doceerde en deed onderzoek naar nationalisme, minderheden en rechtstaat aan de Universiteit van Oxford. Als lid van het Adviescollege Publieke Omroep ligt zijn focus op democratie en rechtsstatelijkheid. Het specialisme dat hij meebrengt is de journalistiek: radio, televisie, schrijvende pers en live bijeenkomsten. Als investeerder in de media is Yoeri Albrecht zeer goed op de hoogte van de jongste ontwikkelingen in het medialandschap.

Vergroot afbeelding Irene Costera Meijer
Irene Costera Meijer

Irene Costera Meijer

Irene Costera Meijer is hoogleraar journalistiekwetenschap aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ook is ze verbonden aan de onderzoeksgroep voor mediagebruik en publieksstudies van de afdeling Informatiewetenschap en Mediastudies van de Universiteit van Bergen (Noorwegen). Costera Meijer is een internationaal erkende expert op het gebied van veranderend mediagebruik en media-ervaring. Ze werkt daartoe geregeld samen met publieke en commerciële mediaorganisaties. Ze publiceert over de impact van digitalisering op veranderende praktijken van mediaconsumptie en nieuwsgebruik en de gevolgen daarvan voor mediaorganisaties. Op dit moment werkt ze aan een working paper voor de WRR over veranderend nieuwsgebruik onder jongeren. Eerder deed zij als universitair hoofddocent populaire cultuur en televisiestudies (1997- 2008) onderzoek naar de maatschappelijke betekenis van televisie. Irene Costera Meijer was lid van het adviescollege tot en met 22 augustus 2023. 

Vergroot afbeelding Pieter van Geel
Pieter van Geel

Pieter van Geel (voorzitter)

Pieter van Geel was staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2002 tot en met 2007. Hij is de afgelopen jaren betrokken geweest bij advisering over een aantal maatschappelijk-gevoelige thema’s. Zo was hij voorzitter van de commissie Oostvaardersplassen en lid van commissies met betrekking tot de positie van de wolf in onze samenleving en het klimaatakkoord (landbouw en landgebruik). Ook heeft hij adviezen uitgebracht over de toekomst van de luchthavens Eindhoven Airport en Maastricht Aachen Airport. Van 2011 tot en met 2015 was Pieter van Geel voorzitter van de Raad van Toezicht van NTR.

Marleen Slot

Marleen Slot produceert films met haar bedrijf Viking Film, dat een warm onderkomen biedt aan talent van over de hele wereld. Viking Film produceert films van hoge kwaliteit voor zowel de nationale als internationale markt met een speciale focus op arthouse en animatiefilms en -series. Samen met regisseur Mascha Halberstad heeft Marleen in 2020 de Holy Motion Studio in Arnhem geopend. Deze animatiestudio heeft zojuist de eerste speelfilm afgeleverd: KNOR (winnaar van drie Gouden Kalveren waaronder Beste Film 2022 en de Nederlandse inzending voor de Oscars in de categorie beste lange animatiefilm). Naast haar werk als producent draagt Marleen actief bij aan (inter)nationaal filmbeleid. Van 2016 tot 2020 was zij voorzitter van NAPA, de vereniging voor Nederlandse filmproducenten en tegenwoordig zit zij in het bestuur van ACE.

Stafbureau

Het adviescollege werd ondersteund door Marjolein Meijer (ambtelijk secretaris) en Borre Benjamins (communicatie).

Vergroot afbeelding Marjolein Meijer
Marjolein Meijer
Vergroot afbeelding Borre Benjamins
Borre Benjamins