Adviesraden

Onderwijsraad

Voorzitter: mevrouw prof. dr. E.H. (Edith) Hooge

De Onderwijsraad is het adviesorgaan voor de regering over het onderwijs. De raad adviseert over de hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving voor het onderwijs. Hij neemt een onafhankelijke positie in ten opzichte van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Economische Zaken en de onderwijssector. Niet alleen adviseert de raad gevraagd en ongevraagd de bewindslieden, maar ook de Eerste en Tweede Kamer kunnen om advies vragen. Ook gemeenten kunnen in speciale bij de wet geregelde gevallen een beroep doen op de Onderwijsraad.

Raad voor Cultuur (RvC)

Voorzitter: mevrouw drs. K.F.B. (Kristel) Baele

De Raad voor Cultuur is het wettelijk adviesorgaan van regering en parlement op het gebied van kunst, erfgoed en media. De raad is onafhankelijk en adviseert – gevraagd en ongevraagd – over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)

Vice-voorzitter: dr. ir. S. (Sjoukje) Heimovaara

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) adviseert de regering en het parlement over het beleid voor wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Kennis, onderzoek en innovatie zijn op alle beleidsterreinen van belang. De AWTI adviseert gevraagd en ongevraagd en heeft een onafhankelijke positie tegenover de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Economische Zaken en de partijen in het veld.

Adviescollege Publieke Omroep

Voorzitter: P.L.B.A. (Pieter) van Geel 

Het Adviescollege Publieke Omroep adviseert over toelatings- en verantwoordingscriteria voor de landelijke publieke omroep.