Eerste Kamer Meerjarenbrief cultuur De kracht van creativiteit

Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Eerste en Tweede Kamer over enkele onderwerpen op het gebied van cultuur. Zij gaat in op de stand van zaken van een aantal moties en toezeggingen over cultuur. Daarnaast bepsreekt zij kort de stand van zaken rond de beleidsdoorlichting cultuureducatie. Tot slot licht zij een aantal punten toe rondom de revitalisering van amateurkunst.

Eerste Kamer Meerjarenbrief cultuur De kracht van creativiteit (PDF | 1 pagina | 215 kB)

Bij de Kamerbrief zitten de volgende bijlagen:

  • Meerjarenbrief - De kracht van creativiteit;
  • Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid ophoging plafond indemniteitsregeling;
  • Beslisnota's bij Meerjarenbrief cultuur - De kracht van creativiteit.