Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid ophoging plafond indemniteitsregeling-v

Het document gaat over de besluitvorming voor een beleidsvoorstel voor een nieuwe risicoregeling (garantie, lening en achterborgstelling) en/of aanpassing van een bestaande risicoregeling. Dit gebeurt aan de hand van het Toetsingskader Risicoregelingen. Het parlement ontvangt het toetsingskader na besluitvorming in de ministerraad.

Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid ophoging plafond indemniteitsregeling-v (PDF | 5 pagina's | 406 kB)