Kamerbrief over voortgang aanpak kennisveiligheid hoger onderwijs en wetenschap

Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van kennisveiligheid in hoger onderwijs en wetenschap. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over voortgang aanpak kennisveiligheid hoger onderwijs en wetenschap (PDF | 13 pagina's | 467 kB)