Generieke mailing rente ho stelsel oud en mbo

Afschrift van een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De brief gaat over de vaststelling van het rentepercentage in 2023 over de studielening voor studenten in bet middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs onder het oude stelsel.

Generieke mailing rente ho stelsel oud en mbo (PDF | 1 pagina | 81 kB)