Generieke mailing rente leenstelsel

Afschrift van een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De brief gaat over de vaststelling van het rentepercentage in 2023 over de studielening.

Generieke mailing rente leenstelsel (PDF | 1 pagina | 114 kB)