Studiefinanciering en rente Hoe werkt het Mbo en oude stelsel

Mailing van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De mailing gaat over de vaststelling van het rentepercentage in 2023 over de studielening voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs onder het oude stelsel.

Studiefinanciering en rente Hoe werkt het Mbo en oude stelsel (PDF | 2 pagina's | 284 kB)