Nadere duiding Opleidingstaal in het hoger onderwijs

Het document geeft een toelichting op de wettelijke eisen uit de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) over het gebruik van Nederlands als voertaal in het hoger onderwijs.

Nadere duiding Opleidingstaal in het hoger onderwijs