Afschrift brief Aanpassing accreditatiekader m.b.t. taalbeleid

Afschrift van de brief van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) aan minister Dijkgraaf (OCW). De brief gaat over aanpassing van het accreditatiekader in verband met de keuze voor anderstalig onderwijs.

Afschrift brief Aanpassing accreditatiekader m.b.t. taalbeleid