Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

Om de druk in het hoger onderwijs en onderzoek te verminderen, en om internationaal competitief te blijven, zullen instellingen en overheid de komende periode moeten werken aan meer samenwerking en aan minder onnodige concurrentie.

Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek (PDF | 134 pagina's | 1,8 MB)

In de strategische agenda worden 4 ambities voor de komende jaren geformuleerd:

  • Toegankelijker hoger onderwijs en studentsucces;
  • Flexibel hoger onderwijs;
  • Betere aansluiting op de arbeidsmarkt en samenleving;
  • Regionale verankering en internationale samenwerking.