Groepsgrootte en leerling-leraarratio 2019 Bijlage 2

Het rapport onderzoekt mogelijke verklaringen voor de toegenomen leerling-leraarratio in het speciaal basisonderwijs.

Groepsgrootte en leerling-leraarratio 2019 bijlage 2 (PDF | 28 pagina's | 1,4 MB)