Evaluatie Wet verlaagd wettelijk collegegeld

Het rapport evalueert de wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Uitvoeringsbesluit WHW
2008 (UWHW).

Evaluatie Wet verlaagd wettelijk collegegeld (PDF | 44 pagina's | 1,1 MB)