Eindrapportage herijking studentenreisproduct 2021-2023 (publieksversie)

Het doel van het onderzoek is het bepalen van het gebruik door studenten van het studentenreisproduct over de periode 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023.

Eindrapportage herijking studentenreisproduct 2021-2023 (publieksversie)