Video Winnaars Nederlandse Hogeronderwijspremie 2022 Wo

Presentatie van 3 teams van docenten aan een universiteit die met een innovatief onderwijsproject winnaar zijn van de Nederlandse Hogeronderwijspremie 2022. De uitreiking was op 12 mei tijdens het onderwijscongres Het Comeniusfestival.

*Muziek speelt* Beeldtekst: University of Twente. Designlab. Verschillende docenten en studenten: Onze complexe maatschappij heeft behoefte aan transdisciplinaire professionals... die in staat zijn de verschillende perspectieven en belangen... van alle betrokkenen mee te nemen. We combineren heel bewust academische en niet-academische kennis. Door met de betrokkenen zelf zaken aan te pakken, creëren we maatschappelijke impact. We vormen een hechte en informele leergemeenschap. Studenten en docenten komen elkaar geregeld tegen... in colleges, workshops, feedback sessies, tijdens projectwerken en soms ook daarbuiten. We krijgen geen cijfers, wat de leeromgeving veiliger maakt. Daardoor durfde ik meer risico's te nemen. Ik ben best introvert... maar ik durfde nu de leidersrol op me te nemen, wat heel nuttig is in m'n verdere carrière. Ik vond vooral de gelijkwaardige positie van docenten en studenten erg uniek. Ook de docenten leren er heel veel bij. We leren hier van elkaar. *Muziek speelt* Beeldtekst: Universiteit van Amsterdam. Amsterdam Law Practice: Verschillende docenten en studenten: De toeslagenaffaire, Russisch geld op de Zuidas, de toenemende druk op privacy. In heel veel van dat soort voorbeelden wordt veel meer van een jurist gevraagd... dan alleen het recht te kennen en het recht toe te passen. Waar het er juist om gaat, is dat de jurist... ook een individuele verantwoordelijkheid heeft... en ook leert hoe ze met bepaalde ethische dilemma's moeten omgaan. De ervaringen die wij aanbieden op de faculteit aan studenten... bestaan bijvoorbeeld uit gesimuleerde rechtszaken... of onderhandelingsspellen, maar ook uit het samenwerken... met echte cliënten en echte zaken in Amsterdam Law Clinics. Studenten leren reflecteren op de wijze waarop zij hun rol invullen. Vanuit de Amsterdam Law Practice verrichten wij onderzoek... voor een internationaal NGO. Op gebied van gelijke behandeling. Ik vind het belangrijk om hier een bijdrage aan te leveren, want op dit gebied is er weinig wetgeving. Normaal gesproken zit je achter je lesboek als student of achter een computer, maar in dit geval stond je er echt... en mocht je vechten voor een cliënt in plaats van voor een cijfer. *Muziek speelt* Beeldtekst: Universiteit Leiden. The Learning Mindset. Verschillende docenten en studenten: Het universiteitsleven is erg gejaagd. Ik moet voortdurend schakelen. Dus ik maak lijstjes van de lessen die ik uit m'n vakken heb getrokken. Ik lees ze graag nog eens door om te zien wat ik allemaal heb geleerd... en hoe ik dat kan toepassen op andere vakken. The Learning Mindset maakt onderwijs tools... om studenten te helpen om actiever in hun leerproces te staan. En de kern daarvan is dat je doelen stelt, oefent... vervolgens feedback ophaalt en dan weer nieuwe doelen stelt. Door het stellen van een doel denk ik na over wat ík leuk vind en graag wil leren. Onze reflecties staan online. Je vindt er ook een digitaal exemplaar... zodat je er zelf mee aan de slag kunt. TLM helpt docenten om hun leerlingen te ondersteunen bij het leren.   Je kunt het op diverse manieren toepassen. Als docent merk je meteen het effect. Studenten zijn veel betrokkener en enthousiaster over hun leertraject. *Muziek eindigt* Logo Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschijnt in beeld. Beeldtekst: Genomineerden voor de Nederlandse Hogeronderwijspremie 2022.