Besluit op Woo-verzoek over Duurzaamheidsplan Nationaal Archief

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het Duurzaamheidsplan Nationaal Archief. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over Duurzaamheidsplan Nationaal Archief