Ruimere regels voor doorstuderende mbo-student

Voor mbo-studenten die na hun opleiding door willen studeren aan het hbo worden de regels rondom de studiefinanciering verruimd. Deze studenten krijgen hierdoor langer de tijd om te ontdekken of hun vervolgstudie aan de hogeschool bij hen past. Dit kan de doorstroom van mbo-studenten vergroten en verkleint de kansenongelijkheid. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mee ingestemd het wetsvoorstel vanaf woensdag 14 juli 2021 in consultatie te brengen.

1 februari

Nu is het zo dat je als student je ontvangen aanvullende beurs en de waarde van het studentenreisproduct niet hoeft terug te betalen als je in je eerste jaar voor 1 februari stopt en de rest van het jaar geen studiefinanciering meer gebruikt. Deze zogeheten 1 februari-regeling lijkt sommige studenten te vroeg in het studiejaar te dwingen om een keuze te maken of ze op de hogeschool op hun plek zijn. Doorgestroomde mbo-studenten blijken vaak het zekere voor het onzekere te kiezen om zo geen financieel risico te lopen en hun studie eerder te stoppen. Of studenten durven daarom überhaupt niet aan een hbo-opleiding te beginnen.

Een heel jaar

Om studenten meer ruimte en tijd te geven en zo meer studenten de kans te geven om aan een hbo-opleiding te beginnen, wordt de 1 februari-regeling voor deze groep studenten verruimd. Mocht de student dus binnen het eerste jaar besluiten om te stoppen met de opleiding en geen gebruik meer te maken van studiefinanciering, hoeft de aanvullende beurs en de waarde van het studentenreisproduct niet te worden terugbetaald.

Reageren op verruiming 1-februariregeling

Reageren op het wetsvoorstel voor de verruiming van de 1-februariregeling kan tot 8 september 2021.