Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws SZW 2022-5 Min APP

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws SZW 2022-5 Min APP (PDF | 2 pagina's | 1,0 MB)