Beslisnota 1 bij Kamerbrief met beleidsreactie over rapport Spiegel Bestaanszekerheid 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota 1 bij Kamerbrief met beleidsreactie over rapport Spiegel Bestaanszekerheid 2022 (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)