Beslisnota's bij Wetsvoorstel Wijziging AOW, Wfsv en IW in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Wetsvoorstel Wijziging AOW, Wfsv en IW in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren (PDF | 12 pagina's | 10,3 MB)