Beslisnota bij Kamerbrief over verkorting aflosperiode minnelijke schuldregelingen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over verkorting aflosperiode minnelijke schuldregelingen (PDF | 2 pagina's | 1,4 MB)