Beslisnota bij aanbiedingsbrief over cao-onderzoek faciliteiten voor vakbondswerk

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief over cao-onderzoek faciliteiten voor vakbondswerk