Beslisnota bij Kamerbrief beleid ongewenste buitenlandse beïnvloeding en inmenging

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief beleid ongewenste buitenlandse beïnvloeding en inmenging