Beslisnota bij Kamerbrief over vaststelling AOW-leeftijd 2029 en pensioenrichtleeftijd 2025

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over vaststelling AOW-leeftijd 2029 en pensioenrichtleeftijd 2025