Beslisnota bij Kamerbrief antwoorden Kamervragen 'Internetconsultatie Ontwerpbesluit Gelijke aanpassingen met spreiden bij de solidaire premieregeling'

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief antwoorden Kamervragen 'Internetconsultatie Ontwerpbesluit Gelijke aanpassingen met spreiden bij de solidaire premieregeling'