Besluit inkomstenverhouding: wijziging Besluit SUWI en Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

In de loonaangifte levert de werkgever de gegevens van de werknemer per inkomstenverhouding (IKV) aan. Vanaf 1 januari 2023 is in het 'Besluit inkomstenverhouding' geregeld wat een IKV is en wanneer deze start en eindigt. In veel gevallen blijven de regels over de IKV hetzelfde, maar er zijn ook een aantal veranderingen.

Besluit inkomstenverhouding (PDF | 34 pagina's | 145 kB)

Inwerkingtredingsbesluit (PDF | 2 pagina's | 44 kB)


Update 22 november 2021:
De inwerkingtreding van het Besluit IKV zal worden uitgesteld tot 1 januari 2024. Zie voor meer informatie de Kamerbrief. Zodra er een aangepast besluit is, wordt deze ook op deze pagina geplaatst.
 

Vanaf 1 januari 2023 moet u een werknemer in meer situaties in een nieuwe inkomstenverhouding of in afzonderlijke inkomstenverhoudingen in de aangifte opnemen. In het kennisdocument kunt u nu alvast lezen wat er straks verandert en kijken wat dat betekent voor uw HR- en salarisadministratie.

Wat verandert er per 1 januari 2023 bijvoorbeeld?

  • Wanneer de werkgever met een werknemer een opvolgende arbeidsovereenkomst sluit, ontstaat een nieuwe inkomstenverhouding.
  • Opvolgende uitzendovereenkomsten geeft de werkgever steeds aan in een nieuwe inkomstenverhouding.
  • Betaalt de werkgever een werknemer namens UWV een uitkering, bijvoorbeeld bij zwangerschaps- of geboorteverlof, dan geeft de werkgever die uitkering aan in een aparte inkomstenverhouding.

Waarom is het 'Besluit IKV' nodig?

De gegevens uit de loonaangifte komen sinds 2006 terecht in de polisadministratie van UWV. Die gegevens worden vervolgens door verschillende organisaties gebruikt. Op loonaangifteketen.nl kunt u lezen wie de gegevens uit de polisadministratie gebruiken en waarvoor. Het is dus van groot belang dat de gegevens kloppen: voor werkgevers, werknemers en voor organisaties die de gegevens gebruiken.

Om de gegevens uit de polisadministratie op deze manier te kunnen blijven gebruiken, moeten ze aan blijven sluiten bij de wet- en regelgeving. Veranderingen daarin - zoals de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) en de premiedifferentiatie WW - maken het steeds belangrijker hoe verschillende soorten loon, uitkeringen, dienstbetrekkingen en arbeidscontracten worden aangegeven.

Kijk voor meer informatie in het kennisdocument.