4e tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-4)

Regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot vaststelling van de 6e tranche van een tijdelijke subsidieregeling tot tegemoetkoming in de loonkosten teneinde de werkgelegenheid onder buitengewone omstandigheden te behouden en voorbereidingen op de nieuwe economische situatie te laten plaatsvinden (4e tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid).

4e tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-4) (PDF | 56 pagina's | 476 kB)