Brief aan DUO met verzoek om verkenning energiekosten studenten

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vraagt DUO om een verkenning uit te voeren op een regeling waarmee wordt beoogd om studenten een eenmalige tegemoetkoming energiekosten toe te kennen en uit te betalen via DUO.

Brief aan DUO met verzoek om verkenning energiekosten studenten