Bericht van College van Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) over Energietoeslag 2023

ATR heeft het dossier Energietoeslag 2023 niet geselecteerd voor een formeel advies, omdat het geen gevolgen voor de regeldruk heeft.

Bericht van College van Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) over Energietoeslag 2023