Advies Autoriteit persoonsgegevens over Energietoeslag 2023

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft een advies over het voorlopig concept tot wijziging van de Participatiewet in verband met het verstrekken van een eenmalige energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen.

Advies Autoriteit persoonsgegevens over Energietoeslag 2023