Wet werk en zekerheid: Ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (factsheet werknemers)

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waarmee u rekening mee moet houden als uw werkgever u wegens onvoldoende functioneren wil ontslaan.

Meer weten? Bekijk alle brochures voor werknemers over het nieuwe ontslagrecht.