Aanvraagformulieren inschrijving in het register buitenlandse kinderopvang

Met deze formulieren kunt  u een aanvraag tot inschrijving in het register buitenlandse kinderopvang indienen voor: 

  • een kinderopvangvoorziening (dagopvang of buitenschoolse opvang) of
  • een gastouder. 

Aanvraagformulier inschrijving van een kinderopvangvoorziening (dagopvang of buitenschoolse opvang) in het register buitenlandse kinderopvang (PDF | 11 pagina's | 271 kB)

Aanvraagformulier inschrijving van een gastouder in het register buitenlandse kinderopvang (PDF | 10 pagina's | 274 kB)