Voortgangsbrief 'werken als zelfstandige'

Met deze vijfde voortgangsbrief informeren de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de Tweede Kamer over de huidige stand van zaken en de vervolgstappen ten aanzien van de in het regeerakkoord voorziene maatregelen op het gebied van ‘werken als zelfstandige’.

Let op: Het kabinet heeft de plannen voor een minimumtarief en de zelfstandigenverklaring ingetrokken. Meer informatie staat in de voortgangsbrief. 

Voortgangsbrief 'werken als zelfstandige' (PDF | 19 pagina's | 171 kB)
 

Brief is ook aan Eerste Kamer aangeboden.